VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


returTill avsnittsförteckningen

Startpunkt 6

NORRA KÄRR - NÅGRA NYA FYND OCH UNDERSÖKNINGAR

Hans Thulin, Taberg
Foto: Frej Sandström

Referat ur Litofilen 2000/2 sept sid 25-45.

Artikeln är en komplettering och fortsätning av artikeln i Litofilen 1996:1. Jinshajianggit och fluorbritholith är två nya bekräftade mineral för Norra Kärr.

Bild på arbete vid  Jinshajiangithällen Bild på mineralet Jinshajiangit

Fig. 1 Jinshajiangithällen och Fig. 2 Jinshajiangit i form av brunröda långstängliga kristaller

Bild på Fluorbritholit-(Ce)

Fig. 3 Fluorbritholit-(Ce). Bildbredd 2 cm. Samling F. S.

Som Hans Thulin tidigare påpekat finns det svårbestämbara mineral i Norra Kärr. Bestämning med enbart röntgendiffraktion hjälper inte alltid. Han har därför låtit bland annat företaget Excalibur Mineral Co i New York utföra kompletterande analys, till exempel med SEM-EDS (svepelektronmikroskopi - energidispesiv spektroskopi) som ger den kemiska sammansättningen på utvalda korn. Hans Thulin presenterar mineralbeskrivning och kemiska analyser på ett 25-tal olika prover. Resultatet stämmer inte in på något känt mineral. Färgbilder visas på flera av de ännu inte identifierade proverna. Så här lyder hans slutord:

Slutord

Som slutsats på denna uppsats vill jag framhålla att Norra Kärr tycks vara ett mycket intressant fyndområde ur mineralogisk synpunkt. Ytterliga tre nya mineral för fyndigheten har framtagits och dessutom tycks det finnas en rad oklara - kanske i en del fall nya mineral för både Sverige och vetenskapen. Jag är medveten om att i en del fall kan det röra sig om blandningar av mineral, men jag har försökt analysera mineral som ser ut att vara så rena som möjligt.

Norra Kärr-området utgörs ju bara av toppen på komplexet med små uppstickande hällar och små stenrösen, som varit föremål för amatörmineralogernas intresse. Ett mycket intressant projekt hade varit att man från den professionella sidan av mineralogin gjorde en rejäl mineralogisk undersökning av hela området - därmed omfattande att man gick litet djupare under markytan för att se vad som döljer sig där. Nu har vi bara kammat litet på ytan. Jag är övertygad om att det finns mycket att hitta och undersöka i Norra Kärr i fortsättningen. Ett perfekt arbete för en doktorand i mineralogi?

Föregående Länkpil till föregående avsnitt Länkpil till nästa avsnitt Nästa

pilikon länkar till början
Till början av detta avsnitt

Sidan Uppdaterad 2010-07-13


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2024 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com); Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)