VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


MINERAL- OCH SMYCKMÄSSA

2-3 oktober 2021

Mineral and Gem Show

2-3 October 2021

MINERAALI- JA JALOKIVIMESSU

2-3 lokakuu 2021

Mineralien- und Smucksteinbörse

2-3 Oktober 2021

Anmälan 2021 från och med 2021-08-30 tillämpas väntelista
Ilmoittautumislomake 2021
Application form 2021 application after 2021-08-30 will be put on a waiting list
Anmeldung 2021 Anmeldung nach 2021-08-30 wird auf eine Warteliste aufgeführt

Klicka här för information om mässan och för att se villkoren.
Klikkaa tästä lisätietoja näyttelystä ja nähdäksesi edellytykset.
Click here to see the General Terms of Participation.
Hier klicken um die allgemeinen Teilnahmebedingungen zu sehen.

* obligatorisk uppgift
* merkityt tiedot ovat pakollisia
* compulsory data
* Pflichtfelder

* Förnamn +Efternamn/Etunimi +Sukunimi/First name +Last name/Vor- und Familienname

Firmanamn/Yrityksen nimi/Company name/Firma

Person- eller organisationsnummer (obligatorisk uppgift för personer bosatta i Sverige)

* Adress/Osoite/Address/Anschrift

* Postnummer/Postinumero/Postal code/PLZ
  * Ort/Postitoimipaikka/City or town/Ort

Land/Maa/Country/Staat (Jos muu kuin Ruotsi/If other than Sweden/Wenn anderer als Schweden)

Telefonnummer/Puhelinnumero/Telephone/Telefon inkl. Vorwahl

* e-postadress/Sähköpostiosoite/E-mail/E-mail
Fyll i noggrant/ Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti/ Please fill out your e-mail address carefully/ Bitte sorgfältig ausfüllen

Får användas i mässkatalog/ Voidaan käyttää messuluettelossa / OK for print in show guide/ Darf im Börsenkatalog angegeben werden.
Endast för att bekräfta anmälan/ Käyttää vain ilmoittautumisen palautteeksi/ Only for confirmation of the application/ Nur für Anmeldungsbestätigung.

Beställning/Varaukset/Required No of Tables/Tischwünsche
Pris 800 SEK per bord/ Hinta 800 SEK pöydälta/ Table fee is 800 SEK/ Gebühr 800 SEK pro Tisch

* Jag beställer (antal bord)/ Minä tilaamme (montako pöytää)/ I order (No of tables)/ Ich bestelle (Anzahl Tische)

varav ett är ett så kallat mineralbord (för medlemmar)

* Utställda varor (Kataloguppgift)/ Tavarat / Assortment for sale (info in show guide)/ Folgende Produkte werden ausgestellt:

Särskilda önskemål/ muita toivomuksia/ Special wishes/ Ich (wir) wünche(n) auch:

Eventuell webbsidesadress till mässkatalogen/ Mahdollinen kotisivu messukatalogoa varten / Web adress to be published in the show catalouge/ ggf Web-Adresse in Börsenkatalog

Kommer till lördagskvällens mingel (antalet personer)/ Kuinka moni osallistuu ”mingel”-iltaan / Paticipate at Saturday evening mingle (No of persons)/ Minggleabendteilnahme (Anzal Personen)

Eluttag för Husvagn/ Pistorasia asuntovaunulle/ Electrical supply for campers/ Elektrizität für Wohnwagen
Fredag-Lördag / Perjantai-Lauantai / Friday-Saturday / Freitag-Samstag (100 SEK)

Lördag-Söndag / Lauantai-Sunnuntai / Saturday-Sunday / Samstag-Sonntag (100 SEK)

Jag har läst och accepterar villkoren för anmälan.
Olen lukenut ja hyväksyn messuehdot.
I have read and accept the conditions to participate in the show.
Ich habe die Bedingungen gelesen und akzeptiere sie.
Efter 30/8 placeras anmälningar på väntelista
Jag accepterar/Hyväksyn/I accept/Ich akzeptiere
Accepterar inte/En hyväksy/I don't accept/Ich akzeptiere die Bedingungen nicht

Vill du börja om?/ Haluatko aloittaa alusta?/ Do you want to start over again/ Wollen Sie wieder von vorn anfangen?

Bekräftelse skickas när VAGS erhållit både anmälan och betalning. OBS fr.o m 2021-08-30 tillämpas väntelista
Vahvistus lähetetään, kun VAGS on saanut sekä rekisteröinnin ja maksun.
You will receive a confirmation when VAGS got the application + payment. NB application after 2021-08-30 will be put on a waiting list S
Wir schicken eine Bestätigung nach Erhalt von Anmeldung + Bezahlung.


Sidan uppdaterades 2021-06-30


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2021 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com); Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)