VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


Utställarinformation, General Terms of Participation

Svensk flagga Utställarinfo och villkor intern länksymbol -Bilder på mässlokalen finns sist på denna web-sida intern länksymbol

USA/GB flag Information and General Terms of Participation internal link symbol -Pictures of the Show Building can be seen below internal link symbol

STEN- OCH SMYCKEMÄSSA

56 Oktober 2024

Mineral and Gem Show

56 October 2024

Öppettider: Lördag 10.00–17.00 och
Söndag 10.00–16.00
Lokal:
Westinghouse Arena

Adress: Kungsängsgatan 8, Västerås
Open: Saturday 10.00–17.00 and Sunday 10.00–16.00
Place: Westinghouse Arena
Address:Kungsängsgatan 8, Västerås
Location of Westinghouse Arena, see red dot below Location of city VÄSTERÅS
Kartskiss, position Quicknet Arena Position av Västerås i Sverige
punktsymbol

Inbjudan
Intresserade inbjudes att deltaga som utställare vid Sten- och Smyckemässan i Westinghouse Arena, Kungsängsgatan 8, Västerås. Det är en idrottshall med god belysning. För utställare är lokalen öppen fredag kväll 17–21.30, lördag från 7.30 till kl. 19 och söndag från 9 till 19. Nattetid är lokalen larmad.

I dokumentet mässinformation_2024.doc finns ytterligare information om lokalen och mässan. Öppna dokumentet genom att klicka här eller på dokumentnamnet. Angående lunchservice klicka här för att se menyn från La Pizza 2023 juni.
Bestämmelser för deltagande finns i dokumentet mässföreskrifter_2024_VAGS.doc .

Mäss-Litofilen
Litofilen är VAGS' medlemsblad och inför mässan ges den ut till medlemmar samt utställare. Mässlitofilen är i format A5 och innehåller bland annat en katalog över utställare och är således en länk mellan utställarna och besökarna. Manusstopp är 24 augusti.

Anmälan
Bordsbeställning sker direkt på VAGS websida www.vags.org/showapplication.shtml .

Betalning
Betala bordsavgiften till Plusgiro: 27 05 13-5 (i Sverige)
eller från utlandet till:
IBAN nr: SE65 9500 0099 6042 0270 5135
BIC kod: NDEASESS
OBS Banken har upphört med kontanthantering varför vi enbart godtar förskottsbetalning till plusgirokontot.
Avgiften är 800:- per bord för båda dagarna. För medlemmars mineralbord (reducerad avgift för 1 bord) är avgiften 300:-.

Inkvartering
Inkvartering finns bl.a. att tillgå bl.a på följande ställen:
Ibis Hotel, 021-12 02 20 (c:a 5 km från Westinghouse Arena).
Ta Inn Hotel 021 - 10 53 00 (c:a 800 m från Westinghouse Arena)
Steam Hotel 021- 475 99 00, (ca 700 m frånWestinghouse Arena).

Klicka här för att komma till VAGS websida för direktanmälan på www.vags.org/ showapplication.shtml.

Information
För publiken finns allmän information om mässan på VAGS' websidor
www.vags.org/show.shtml
eller
www.geonord.org/vags/show.shtml.

punktsymbol

Invitation to the 2024 show
Interested are invited to participate in the Mineral and Gem Show held at Westinghouse Arena in Västerås, Sweden, an indoor sport arena. The show room is open Friday evening 17–21:30, Saturday from 7:30 to 19:00 and Sunday morning from 9:00 to 19 o'clock. During the night the arena is guarded with a burglar alarm.

In the document showparticipateinfo2024.doc you can find further information about the show and show room.Regarding food service click here to see the menu of La Pizza 2024 june (in Swedish). Conditions for participating in the show are expressed in the document showparticipateterms2024.doc .

Show Guide (under the name Mäss-Litofilen)
The catalogue in format A5 is the link between the exhibitors and the visitors. It is important that exhibitors will present their business in a comprehensive manner with the business name, address, phone number, email address and website address. Describe your selection of goods as efficiently as possible. The visitors can prepare their visit, but also use it during the show and even afterwards. Any web site URLs are also published as practical QR-code! This edition presents all exhibitors that have paid the table fee. NOTE ! manuscript dead line is August the 24th.

Application
You can fill out an application form on the web page www.vags.org/showapplication.shtml .

Payment
Tables will be reserved when we receive your Application. You will get an e-mail answer confirmation of our reception of the application. The table fee must be paid no later than the 24 th of August. Please mark your payment with the name used by the exhibitor together with “2024VAGS”.

Pay to Plusgiro 27 05 13-5 (in Sweden) or:
IBAN nr: SE65 9500 0099 6042 0270 5135
BIC code: NDEASESS
NB Our bank has ceased cash money handling so we can't agree to cash payment at the show.
The table fee is 800 SEK (for two days). Members mineral table fee is 300:- (reduced fee only for one table)

Accommodation
Accommodation is available (among others) at:
Ibis Hotel, +46 21- 12 02 20 (located 5 km from Westinghouse Arena), single, 2-bed and 3-bed rooms.
Ta Inn Hotel +46 21 - 10 53 00 (located 800 m from Westinghouse Arena)
Steam Hotel +46 21 - 475 99 00, (located 700 m from Westinghouse Arena).

Click here to go to the application form on the web page www.vags.org/showapplication.shtml.

Information
General show information for the public will be found on
www.vags.org/show.shtml
or
www.geonord.org/vags/show.shtml

Ingång till mässan
Här är publikingången/ Messu sisäänkäynti/ The Show entrance/ Eingang für das Publikum.

The 2008 Show
Mineral- och stenmässan 2008/ Kivi ja mineraalimessut 2008/ The show in year 2008/ Unsere Börse 2008.

pilsymbol

Sidan Uppdaterad 2024-06-21


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2024 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com); Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)