VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


LITOFILEN, 2009:2 och tidigare

ISSN 1651-6117 (ISSN infördes 2002-12-16)

Vårt medlemsblad Litofilen ges ut med 2 nummer per år.

Bli medlem, 150:- per år, och få de senaste nummren. Vi säljer även äldre nummer.

Litofilen trycks hos Edita Västra Aros (fd ARKPRESSEN I VÄSTERÅS AB) .

Klicka här för att komma till websidan där senaste Litofilen presenteras


Litofilen nr 2 aug 2009, bild av första sidan

Litofilen Nr 2 augusti 2009 har 40 sidor.

Formatet är G5 (239x169 mm).

Omslagsbilden visar baryt från Gåsgruvan, bildbredd 3 mm.

Samling och foto: Knut Eldjarn.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING augusti 2009
2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
4 e-postadresser och hemsidor
4 Manusstopp för nästa nummer
5 Ordförande har ordet
6 Verksamhetsberättelse för 2008, (2)
8 Ute- och inneprogram (2)
10 Annons: Mineral- och Stenmässa i Västerås 2009-10-03--04
11 Utflykt till Bäckegruvan, text Åke Andersson, foto Frej Sandström, reportage
12 Utflykt till Finland, text Ulf Ighe, foto Allan Ekberg, reportage.
14 Geodatabaser
16 Gåsgruvefältet, (23) Frej Sandström, Torbjörn Lorin, Urban Strand "fyndortsbeskrivning"
38 Besök från Sundsvall, Britta Bäckman
39 Artiklar till försäljning mm.

Litofilen Nr 1 januari 2009 har 40 sidor. Alla mineralfoton i färg.

Formatet är G5 (239x169 mm).

Omslagsbild: Blå manganhaltig apatit-(CaF) , Viitaniemi. Bildbredd 2 cm.
Foto och samling: Frej Sandström

INNEHÅLLSFÖRTECKNING januari 2009

2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
4 e-postadresser och hemsidor
4 Manusstopp för nästa nummer
5 Ordförande har ordet
6 Mässkalender 2009
7 SAGS mineralmässa, (annons)
8 Inne- och uteprogram (2)
10 Exkursion till Stollbergsfältet, Åke Andersson, foto: Ann-Brith Dahlgren
10 Exkursion till Lovisagruvan, Åke Andersson
18 Viitaniemipegmatiten, Finland, (21) Seppo I Lahti och Frej Sandström , "fyndortsbeskrivning"
38 Lösning till korsord 2-2008
39 Artiklar till försäljning mm.

Litofilen nr 2 aug 2008, bild av första sidan

Litofilen Nr 2 augusti 2008 har 40 sidor. Numera är alla foton i färg.

Formatet är G5 (239x169 mm).

Omslagsbilden visar grön elbait från Varuträskpegmatiten, bildbredd 18 cm. Samling: Naturhistoriska riksmuséet nr G28837.

Foto: Frej Sandström, samling: VAGS.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING augusti 2008
2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
4 e-postadresser och hemsidor
4 Manusstopp för nästa nummer
5 Ordförande har ordet
6 Verksamhetsberättelse för 2006, (2)
8 Ute- och inneprogram (2)
10 Annons: SALA GEMS SWEDEN
11 Annons: Mineral- och Stenmässa i Västerås 2008-10-05--06
12 Korsord 2-2008 /2)
14 Utflykt till Zinkgruvan, Allan Ekberg , reportage
15 Gotlandsresan, text Ulf Ighe, foto Frej Sandström.
17 Varuträskpegmatiten, (30) Frej Sandström, "fyndortsbeskrivning"
47 Artiklar till försäljning mm.

Litofilen nr 1 jan 2008, bild av första sidan

Litofilen Nr 1 januari 2008 har 40 sidor. Numera är alla foton i färg.

Formatet är G5 (239x169 mm).

Omslagsbild: Wulfenit med hemimorfit, Lovisagruvan. Bildbredd 2 cm.
Foto och samling: Torbjörn Lorin

INNEHÅLLSFÖRTECKNING januari 2008

2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
4 e-postadresser och hemsidor
4 Manusstopp för nästa nummer
5 Ordföranden har ordet
6 Mässkalender 2008
7 Inne- och uteprogram (2)
9 SAGS mineralmässa, (annons)
10 Kurs i stenslipning, (annons)
11 Exkursion till Snösjön, Åke Andersson, foto: Ann-Brith och Ragnvald Dahlgren
12 Exkursion till Lovisagruvan, Lennart Öhman
12 Besök i Ekbergaskolan, Britta Bäckman
13 Historik om gruvkompasser, (5) Malte Åsell. Foto: Frej Sandström
18 Lovisagruvan, Lindesberg, (21) Frej Sandström och Torbjörn Lorin, Fyndortsbeskrivning
39 Artiklar till försäljning mm.

 

Litofilen nr 2 aug 2007, bild av första sidan

Litofilen Nr 2 augusti 2007 har 40 sidor. Numera är alla foton i färg.

Formatet är G5 (239x169 mm).

Omslagsbilden visar lazulit från Västnå, bildbrdd 15 cm. Samling: Naturhistoriska riksmuséet nr G28837.

Foto: Frej Sandström.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING augusti 2007
2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
4 e-postadresser och hemsidor
4 Manusstopp för nästa nummer
5 Verksamhetsberättelse för 2006, (2)
7 Ute- och inneprogram (2)
8 Lösning till korsordet i nr 1:2007
8 Notis om att Skogsmästarskolans mineralsamling nu är flyttad till Karmansbo Smedja
9 Anonsering av Mineral- och Stenmässa i Västerås 2007-10-06--07
10 Exkursion till Sveafallen i Degerfors den 12 maj 2007, Solbritt Evensson, reportage
11 Fynd av gedigen koppar vid Rastorp, Lanna Närke, (3) Torbjörn Lorin, reportage.
13 Linnés förslag på några mineralnamn
13 Misstänkta mineralplundrare gripna, SVT text publicerad 8 juni 2007, från "Norrländska Socialdemokraten". (red. anm. intrång i naturreservatet Ultevis fjällskog)
14 Västanåfältets geologi och mineralogi, (25) Frej Sandström, "fyndortsbeskrivning"
39 Artiklar till försäljning mm.
Lazulit, Glasbruket, Västanå Trolleit och lazulit
1 Lazulit från Västanåfältet, bildbredd 10 cm. Foto: Frej Sandström. Samling BGS. Klicka för större bild (138 kB) .
2 Blekgrön trolleit (Västanå är typlokal) och blå lazulit, bildbredd 3 cm. Foto och samling: Frej Sandström. Klicka för större bild (601 kB) .

Litofilen nr 1 jan 2007, bild av första sidan

Litofilen Nr 1 januari 2007 har 40 sidor och 47 färgbilder.

Formatet är G5 (239x169 mm). .

Omslagsbild: Kopparkis i kalcit, Skrikerum.
Bildbredd 1 cm.


Samling och foto: Frej Sandström

INNEHÅLLSFÖRTECKNING januari 2007

2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
4 e-postadresser och hemsidor
5 Kända mässor 2007
6 Ute- och inneprogram (2)
8 Kurs i geologi VT 2007
8 Sågning och slipning i VAGS:s lokal
8 Stenboden i Sala (annons)
8 Suldatomer bildar burar. Saxat ur Illustrerad Vetenskap nr 13-2006
9 Mineralmässa i Stockholm (annons)
10 Exkursion till Toftsjön, Eric Lundberg
11 Exkursion till Garpenberg, Lennart Öhman
12 Äventyr i Norge, Eric Lundberg
13 Korsord
14 Ales stenar, Anders Österling, dikt ur Tonen från havet 1933
15 Färöarna juli 2006, (7) Hasse Tranefors, resekildring om natur och mineral
Den som är nyfiken på färöisk geologi, jarðfrøði, kan klicka
http://www.jardfeingi.fo
22 Skrikerum, (17) Frej Sandström, Fyndortsbeskrivning
39 Artiklar till försäljning mm.

Litofilen nr 2 aug 2006, bild av första sidan

Litofilen Nr 2 augusti 2006 har 40 sidor. Numera är alla foton i färg.

Formatet är G5 (239x169 mm).

Omslagsbilden visar turmalin från Badakshan, Pakistan. Form och storlek är Super Cushion Triangel, 6 mm, 0,7 ct.

Slipning och foto: Torbjörn Lorin.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING augusti 2006
2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
4 e-postadresser och hemsidor
4 Manusstopp för nästa nummer
5 Verksamhetsberättelse för 2005
7 Ute- och inneprogram (2).
8 Var är jordens skorpa tjockast? saxat ur Illustrerad vetenskap 6-2005.
9 Anonsering av Mineral- och Stenmässa i Västerås 2006-10-07--08.
10 Exkursion till Åkers Bergslag den 22 april 2006, Peter Fels, reportage.
11 Skåneresan 25--28 maj 2006, (3) Allan Ekberg, reportage.
14 Stort ras i gammal gruva, Tommy Jönsson, information om Gladsax flusspatsgruva.
15 Mineral i humitgruppen, (5) Frej Sandström, reportage, systematik.
20 Att facettslipa en sten, (20) Torbjörn Lorin, utförlig och illustrerad beskrivning av grunderna i facettslipning. Redaktionellt tillägg: Torbjörn presenterar några egenkonstruerade facettformer på hemsidan http://tlorin.se/facett/index.htm.
39 Hur snabbt kan lava förflytta sig? saxat ur Illustrerad vetenskap 2-2006.
39 Artiklar till försäljning mm.

Litofilen nr 1 jan 20065, bild av första sidan

Litofilen Nr 1 januari 2006 har 32 sidor och 16 färgbilder.

Formatet är G5 (239x169 mm).

Omslagsbild: Storliden i maj 2005. Arsenikhögen.

Foto: Frej Sandström

INNEHÅLLSFÖRTECKNING januari 2006

2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
4 e-postadresser och hemsidor
5 Mässor 2006
6 Ute- och inneprogram (2)
8 Exkursion till Norra Landsberget 24 augusti 2005, Eric Lundberg, reportage.
9 Uran - ett brännbart ämne, (5) Allan Ekberg, om uran .
14 Storlidengruvan, (16) Göran Axelsson och Frej Sandström, mineralfoton: Göran Axelsson, Torbjörn Lorin och Frej Sandström, fyndortsbeskrivning mm. Visst material återgiven med tillstånd från NAN (North Atlantic Natural Resources). NAN, numera ett dotterbolag till Lundin Mining Corporation. Informatiom om Storliden finns på http://www.lundinmining.com/ehs/storliden_community07swe.pdf
30 Kurs i mineralogi och bergartslära.
30 KVARNBERGET. En ny malm upptäckt i Garpenberg, innehållet hämtat från en av Bolidens hemsidor.
31 Artiklar till försäljning mm.

Litofilen nr 2 aug 2005, bild av första sidan

Litofilen Nr 2 augusti 2005 har 40 sidor och 25 färgbilder.

Formatet är G5 (239x169 mm).

Omslagsbilden visar mångfacetterad bergkristall från Jämtland, 16,5 mm, 129 facetter samt rökkvarts från Rddarho, 22 mm, 105 facetter.

Samling, slipning och foto: Torbjörn Lorin.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING augusti 2005
2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
4 e-postadresser och hemsidor
5 Verksamhetsberättelse för 2004
7 Ute- och inneprogram
9 Exkursion till Stingstorpet och Hårsbäcksdalen den 7 maj 2005, Eric Lundberg, reportage .
10 Norrlandsresan 2005, (3) Allan Ekberg, reportage.
12 Hur höga kan berg bli?, saxat ur Illustrerad Vetenskap nr 9-2005.
13 Bärnsten -- Guldet från Östersjön, (5) Ewa Swieciak, om bärnsten. 17 Det finns ett svenskt bärnstensmuseum vid Falsterbohalvön. Det presenteras på www.brost.se .
17 Bakterier bygger droppstensgrottor, saxat ur Illustrerad vetenskap 5-2005.
18 Om opaler - en introduktion och orientering, (8) Lennart Säfbom.
26 Material för slipning från Sverige och grannländerna, (12) Torbjörn Lorin, beskrivning av olika nordiska förekomster, bilder på slipat material. Redaktionellt tillägg, länk till Torbjörn Lorins hemsida "Faceting Designs" finns på: web.telia.com/~u58115097 .
38 Anonsering av Mineral- och Stenmässa i Västerås 2005-10-01--02.
39 Artiklar till försäljning mm.
 

Litofilen nr 1 jan 2005, bild av första sidan

Litofilen Nr 1 januari 2005 har 40 sidor och 11 färgbilder.

Formatet är G5 (239x169 mm).

Omslagsbild: Per Nysten och Bengt Högrelius letar ceriummineral i Bastnässtollen, Ceritgruvan, Nya Bastnäs, 2004-09-24.


Foto: Frej Sandström

INNEHÅLLSFÖRTECKNING januari 2005

2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
4 e-postadresser och hemsidor
5 Mässkalender 2005
6 Ute- och inneprogram våren 2005 (2)
8 Exkursion till Norduppland 21 augusti 2004, Lennart Öhman, reportage.
8 Lösning till korsordet 2-2004.
9 Exkursion till Baggetorp 11 september 2004, Sven Persson, reportage.
10 Vad är SGU? (2) saxat ur SGU:s informationsbroschyr 2001.
12 Mineralmässan i Västeråshallen 2-3 oktober 2004, foto: Åke Andersson.
13 Västmanlandit-(Ce) - ett nytt mineral från Malmkärragruvan i Norberg, text och foto: Frej Sandström.
14 Nya Bastnäs i Riddarhytte malmfält, (16) Lennart Öhman, Per Nysten och Jörgen Langhof, foto Frej Sandström m fl, fyndortsbeskrivning mm.
38 Geologer hittar stor flod på Nordsjöns botten, saxat ur Illustrerad Vetenskap nr 12-2004
38 Hur snabbt stelnar lava? Kan den stelna i luften? saxat ur Illustrerad Vetenskap nr 15/2003.
39 Artiklar till försäljning mm.

Litofilen nr 2 aug 2004, bild av första sidan

 

Litofilen Nr 2 augusti 2004 har 40 sidor och 18 färgbilder.

Formatet är G5 (239x169 mm).

Omslagsbilden visar spinell från Jakobsberg, Filipstad. Den största kristallens kantlängd är ca 3 mm.

Samling: Naturhistoriska riksmuseet nr 670272.
Foto: Frej Sandström

INNEHÅLLSFÖRTECKNING augusti 2004

2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
4 e-postadresser och hemsidor
5 Verksamhetsberättelse för 2003
7 Ute- och inneprogram hösten 2004
9 Exkursion till Garpenberg 8 maj 2004, Bengt Högrelius, reportage.
9 Mineralsamling på turistbyrån i Skinnskatteberg, Skogsmästarskolans mineralsamling med anknytning till Hisinger .
10 Rapport från den inställda exkursionen till Långban, (2) Ingvar Andersson, "En av de trevligaste exkursioner som jag inte varit med om"
12 Inlandsisens spår, (2) foton om kvartärgeologi, Solbritt Evensson och Allan Ekberg.
14 Korsord 2-2004 (2). Red. anm. Några rader kom inte med. Komplettering se nedan.
16 Berzelius, Hisinger, Klaproth och upptäckten av cerium, (2) Bengt Högrelius, historia.
18 Spinellgruppen, (16) Frej Sandström, reportage, systematik, (foto Frej Sandström och Andereas Forsberg).
33 Nytt Bastnäsmineral, Lennart Öhman, notis om håleniusit(La), (La,Ce)OF .
34 Spinell som ädelsten, (4) Torbjörn Lorin, naturliga - syntetiska - slipsynpunkter.
38 Hur många istider har det varit?, saxat ur Illustrerad Vetenskap nr 10-2004.
38 Fossila bakterier är mineral, saxat ur Illustrerad Vetenskap nr 8-2004
38 Lösning till korsordet nr 1-2004.
39 Artiklar till försäljning mm.

Komplettering för korsord 2-04 lodrätt:
11 Titan
15 Ger äpple
16 Lögn
30 Får man eka
32 Såll
34 En stol


Litofilen nr 1 jan 2004, bild av första sidan

Litofilen Nr 1 januari 2004 har 40 sidor och 7 färgbilder.

Formatet är G5 (239x169 mm).

Omslagsbilden visar kalcit, Bäckegruvan, Riddarhyttan. Bildbredd 15 cm. Samling: Karl-Ivar Grusell.

Foto: Frej Sandström

INNEHÅLLSFÖRTECKNING januari 2004

2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
4 E-postadresser
5 Ordförande har ordet
6 Mässkalender 2004
Rättelse 1: SAGS-mässa; Hasse Tranefors tel 08-581 749 15 eller kontakta gsj963w@tninet.se
Rättelse 2: Kopparbergsmässan är 2004-06-12-13.
7 Program våren 2004
9 Exkursion till Nya Lapphyttan, Maj-Britt Porsander, reportage.
9 Exkursion till Sala silvergruva, Bror Jansson, reportage.
10 Korsord nr 1/04, (2),
12 Hårda mineral, (3) Allan Ekberg, några noteringar från föredraget jan 2003.
14 Donation av samling från J-O Bovin.
14 Kurs i geologi.
15 Riddarhytte malmfäl, (23), Frej Sandström, geologi och mineralogi.
38 Nytt bastnäsmineral, Lennart Öhman, sammandrag om percleveite-(Ce).
38 Begagnad stensåg med slip till salu. Annons.
38 Lösning till korsordet i Litofilen 2003:2.
39 Artiklar till försäljning mm.

Litofilen nr 2 aug 2003, bild av första sidan

 

Litofilen Nr 2 augusti 2003 har 40 sidor och 12 färgbilder.

Formatet är G5 (239x169 mm).

Omslagsbilden visar en silvergruvan Överberget på Nasafjäll. Gruvfältet ligger på 1100 m höjd över havet. I bakgrunden syns Silbjaure och Gargatisfjällen.

Foto: Torbjörn Lorin

INNEHÅLLSFÖRTECKNING augusti 2003

2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
4 e-postadresser och hemsidor
5 Verksamhetsberättelse
7 Ute- och inneprogram
8 Annons, Mineralmässa i Ludvika 24 aug 2003.
9 Kolsva fältspatbrott, (6) Lennart Öhman, geologi och mineralogi.
14 Lösning korsord nr 1-03.
14 Brev från Grönland. Grønlands Stenklub har gett ut det första nummret av sitt medlemsblad: UJARAK.
15 Exkursion till Gotland 2003, (4) Gunnar Ryman, reportage, (foto Solbritt Evensson).
18 Exkursion till Åsbobergsgruvan, Blankagruvan och Striberg, Bror Jansson, reportage.
19 Annons, LapId - svensk mineralencyklopedi. PC-programmet presenteras på http://welcome.to/lapid.
20 Korsord 2-2003, (2).
22 Silver i fjället - En beskrivning av gruvan i Nasafjäll. (17) Frej Sandström och Torbjörn Lorin.
39 Artiklar till försäljning mm.

Litofilen nr 1 jan 2003, bild av första sidan.

Litofilen Nr 1 januari 2003 har 40 sidor och 12 färgbilder.

Formatet är G5 (239x169 mm).

Omslagsbilden visar andradit-grossular från Herräng, Uppland. Kristallens diameter 3 cm.

Samling och foto: Andreas Forsberg

INNEHÅLLSFÖRTECKNING januari 2003

2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
4 E-postadresser
5 Mässkalender 2003
(rättelse av e-postadress för info om mässan i Stockholm 2003-02-08. Den skall vara gsj963w@tninet.se. rättelse 2, VBGF:s mässa i Ludvika ägde rum 2003-08-24 kl 10-17)
6 Ute- och inneprogram
8 Exkursion till Väddö 14 september 2002 (3), Gunnar Ryman, reportage.
10 Exkursion till Blåkullaberg och Gräsberg, 12 oktober 2002, Bror Jansson, reportage.
11 SALA SILVERGRUVA (9), Lennart Öhman, geologi och mineralogi.
20 Korsord nr 1/03, (2), Solbritt Evensson
22 Kung Gustav VI Adolf hade ett stort geologiskt intresse, kort utdrag ur Carl Johan Bernadottes självbiografi.
23 Europas största guldgruva i Kittilä?, saxat ur Forum för Ekonomi och Teknik, Nr 11,28 nov, 2002.
23 Hur djupa sprickor kan jordskalv göra?, saxat ur Illustrerad Vetenskap nr 4/2002.
24 Lösning till korsordet i Litofilen 2002:2.
25 Vånsjöåsen på våren, foto Solbritt Evensson.
26 Granatgruppen, (13) Frej Sandström, systematik.
39 Artiklar till försäljning mm.

Litofilen nr 2 aug2002, bild av första sidan

 

Litofilen Nr 2 augusti 2002 har 40 sidor och 15 färgbilder.

Formatet är G5 (239x169 mm).

Omslagsbilden visar en stuff från Hålsjöberg med trolleit (blågrön), burangait (blå solar), gatumbait (vit), rutil (rödbrun). Ur Georg Rudolfs samling (sedemera inköpt av Riksmuseet). Bildbredd: 20 cm.

Foto: Frej Sandström

INNEHÅLLSFÖRTECKNING augusti 2002

2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
4 E-postadresser och hemsidor
5 Ordföranden har ordet
6 Verksamhetsberättelse
8 Riddarho glimmerbrott, Torsby, Värmland, (7) Torbjörn Lorin
15 Program - inne och ute
18 Exkursion till Stollberg 27 april 2002 , (2) Bror Jansson, reportage.
19 Om den efterlysta bergsmansrocken, Malte Åsell. (Svend Sölver i Filipstad tipsade Malte om att rocken kunde vara avbildad i "Der Bergbau in der Kunst" från Heinrich Winkelmann Verlag, Glückauf Essen 1958.)
20 Korsord (2).
22 Exkursion till Bölet 25 maj 2002. (2) Lennart Öhman, reportage.
24 Finska stenslipare besökte Västerås i juni. Något om den finska föreningens verksamhet presenteras på (på finska) http://koti.phnet.fi/lahden.kiviharrastajat/Sivut/LKHRetket.html
25 Rinmanit - ett nytt mineral från Garpenberg Norra, Frej Sandström
26 Kyanitmineraliseringen i Hålsjöberg, Torsby, Värmland. (13) Frej Sandström
39 Artiklar till försäljning mm.

Litofilen nr 1 feb 2002, bild av första sidan

 

Litofilen Nr 1 januari 2002 har 40 sidor och 14 färgbilder.

Formatet är G5 (239x169 mm).

Omslagsbilden visar en Vanadinit-kristall (gul) i manganit från Vretgruvan, Bölet (väster om Vättern), ur Sjögrens samling, Uppsala Universitet, bildbredd 10 cm.

Foto: Frej Sandström

INNEHÅLLSFÖRTECKNING januari 2002

2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
4 E-postadresser
5 Mässkalender 2002
6 Inneprogram
7 Uteprogram
8 Exkursion till Aborrtjärn och Kockgruvan den 8 september 2001, Bror Jansson, reportage.
9 Möte i Hålsjöberg, Ingvar Andersson, reportage.
10 "STIGEN UR HAV - AV VINGAR SKUGGAD" Reflexioner från en islänsk strand, utdrag ur bok av Anders Geidemark, med proffsfotografier (5).
15 Zinkblände från Norra Kärr. Frej Sandström
16 En svensk "reinit": ferberit som pseudomorfos efter euhehral scheelit från Tunby, Västmanland. (6) Jörgen Langhof & Erik Jonsson
22 Mangangruvor och -skärpningar i Karlsborgs komun, Västergötland. (17) Frej Sandström
39 Artiklar till försäljning mm.

Litofilen nr 2 aug 2001, bild av första sidan

 

Litofilen Nr 2 augusti 2001 har 48 sidor och 16 färgbilder.

Formatet är G5 (239x169 mm).

Omslagsbilden visar Inesit, ett rödaktigt stråligt mangansilikat med kristallvatten, från Garpenberg Norra, bildbredd 10 cm.

Foto: Frej Sandström

INNEHÅLLSFÖRTECKNING augusti 2001

2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
4 E-postadresser
5 Verksamhetsberättelse (2)
7 Inneprogram
9 Uteprogram
9 Kurs i optisk mineralogi (annons)
9 Kurs i stenslipning (annons)
9 SARF har upphört
10 Mineralmässa i Ludvika (annons)
11 Exkursion till Hällestad, 2001-maj-12. (1) Eric Lundberg, reportage
12 Exkursion till Norge, 2001-maj-24--27. (2) Gunnar Ryman, reportage
15 En majkväll vid Algruvan. (2) Toftsjö-Åke Andersson, reportage
17 Vem vet något om denna bergsmansrock? (1) Malte Åsell Bilder på rocken
18 Glimmergruppen - ny nomenklatur. (5) Frej Sandström, systematik.
23 Pyroxferoit, ett månmineral från Väster Silvberg, Dalarna. (3) Dan Holtstam.
26 Garpenberg Norra. (21) Fredrik Grensman, Mariusz P. Kalinowski, Frej Sandström
47 Artiklar till försäljning mm.

Litofilen nr 1 feb 2001, bild av första sidan

Litofilen Nr 1 februari 2001 har 40 sidor och 4 färgbilder.

Formatet är G5 (239x169 mm).

Omslagsbilden visar Tistbrottet i Sala, ett dolomitbrott som ligger granne med Sala Silvergruva. Nuvarande brytning inleddes på 1960-talet och sker både ovan och under jord.

Foto: Maj-Britt Porsander

INNEHÅLLSFÖRTECKNING februari 2001

2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
4 E-postadresser
4 Lösning bokstavslek
5 Mässkalender
6 Inne- och uteprogram
7 Manusstopp för nästa nummer
8 Annons stenslipningskurs
9 Ett museum i Tyskland -- Hälsningsfras ovan museets ingång
l0 Malmfickan. (2) Peter Fels, oväntad upplösning på svårfunnen plats
12 Bavenit från Riddaho pegmatitbrott, Bograngen, Värmland. (2) Torbjörn Lorin
14 Masugnsminnen. (5) Toftsjö-Åke Andersson, berättelse om hyttan i Västerås
19 Ett ödesdigert vulkanutbrott. (9) Reseskildring av CW Pajkull 1866 i bearbetning av S Evensson
28 Olivingruppen. (8) Frej Sandström, systematik
36 Mineraliseringar vid riksväg 60 mellan Hovsta och Seltorp, Örebro, Närke. (3) Torbjörn Lorin
39 Artiklar till försäljning m m

 


Litofilen nr 2 sept 2000, bild av första sidan

Litofilen Nr 2 september 2000 har 48 sidor och 16 färgbilder.

Formatet är G5 (239x169 mm).

Omslagsbilden visar Gröndalsgruvans lave byggd i formgjuten slaggsten, Klackberg, Norberg.
Schaktet , som påbörjades på 1870-talet nådde ett största djup på 352 m. .

Foto: Frej Sandström

INNEHÅLLSFÖRTECKNING september 2000

2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
4 E-postadresser
5 Ordföranden har ordet
7 Verksamhetsberättelse 1999
9 Inne- och uteprogram
11 Exkursion till Zinkgruvan (2) Gunnar Ryman, reportage
13 Exkursion till Öland (5) Gunnar Ryman, reportage
18 Västbergsslagens berggrund och malmbildningar (7) Erich Spicar
25 Norra Kärr - några nya fynd och undersökningar (21) Hans Thulin
46 Bokstavslek
47 Artiklar till försäljning m m

 


Litofilen nr 1 feb 2000, bild av första sidan

Litofilen Nr 1 februari 2000 har 40 sidor och 6 färgbilder.

Formatet är G5 (239x169 mm).

Omslagsbilden visar Garpenbergsgruvan .

Foto: Fredrik Grensman

INNEHÅLLSFÖRTECKNING februari 2000

2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
4 Manusstopp för nästa tidning
4 E-postadresser
5 Redaktören har ordet. (1)
6 Mässkalender (2)
7 Lösning till korsordet 2/99
7 Kurs i stenslipning
8 Inne- och uteprogram (2)
10 Exkursion till Utö den 21 Augusti 1999, (2) Gunnar Ryman, reportage.
12 Exkursion till Gåsgruvan-Harstigen 18 sept 1999, (2) Gunnar Ryman, reportage.
14 Exkursion till Blåkullaberg 9 okt 1999, (2) Gunnar Ryman, reportage.
16 Silvrets historia i Lillhärad, (11) Toftssö-Åke Andersson, Berättelse om bl a molybdenfyndigheten Algruvan.
27 Svamp som "äter" sten. (2) Ulla Lundström, även så kan mineral vittra.
29 Garpenbergsgruvan (södra). (10) Lennart Öhman / Fredrik Gränsman.
38 Besöksregler för Norra Kärr. Frågor besvaras av: micke_jansson@telia.com
39 Artiklar till försäljning m m .

Litofilen nr 1 jan1999, bild av första sidan

Litofilen Nr 1 januari 1999 har 40 sidor och 4 färgbilder.

Formatet är G5 (239x169 mm).

Omslagsbilden visar Stuff från Norra Kärr fotograferad i UV-ljus. Albit (röd), rosenbuschit (gul) och arfvedsonit (svart).

Samling och Foto: Frej Sandström

INNEHÅLLSFÖRTECKNING januari 1999

2 VAGS:s styrelse m m
3 Meddelanden
5 Mässkalender 1999
6 Annons Mineralmässa i Ludvika
7 Kassören har ordet. (1) Lennart Öhman
8 Lite uppiggande läsning i vintermörkret. (2) Britta Bäckman
9 Lösning till korsordet 2/98
10 Inneprogram
11 Uteprogram
12 Molybdenglans och hämatit från Kalkugnstorp. Kortnotis från Kjell Gatedal.
13 Upptäckarglädje. (3) Gunnel Malm, Personliga intryck från sevärda ställen.
16 Ras i Kanntasgruvan i Riddarhyttan. (4) Bengt Högrelius.
20 Korsord
22 Meddelande om ett nytt mineral för Sverige. Jinshajiangit från Norra Kärr, Gränna samt något om fluorbritholit. (2) Urban Strand.
23 Bland meteoritkratrar och pyttesmå impaktdiamanter. (1) Saxat ur: Forum sept 1998.
24 Jättenugget påträffad i finska Lappland (1) Referat från Helsingin Sanomat.
24 Guldgruva stramar åt. (1) Ur Dagens Arbeta nr 10/98. Om Björkdalsgruvan.
25 Mineral och fluorescens eller Sten som lyser i mörkret. (3) Erik Garnum, Artikeln är tidigare publicerad i Berg & Mineral.
28 Katalog över fluorescenta svenska mineral. (10) Frej Sandström.
38 Noteringar om UV-ljus. (1) Allan Ekberg.
39 Artiklar till försäljning m m.

Vet någon om varifrån denna bergsmannsrock kommer?
Luciana Pedersani i bergsmansrock Luciana Pedersani i bergsmansrock2
tillbakapil Tillbaka till Litofilen 2001 sept.
Klicka här för att komma till websidan där senaste Litofilen presenteras

Sidan Uppdaterad 2013-05-12

uppdaterad 2011-12-13


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2024 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com); Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)