VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


MÅNADSMÖTEN & EXKURSIONER

PROGRAM våren 2004

2004 01 21
Tema Ljusbrytning
Allan Ekberg

Allan Ekberg berättar om ljusbrytning i mineral. Bestämning av brytningsindex är mycket användbart för identifiering av mineral. Vad är det som ger diamanten ett vackert färgspel när den briljantslipas?

2004 02 18
Årsmöte

Efter årsmötesförhandlingarna kommer Frej Sandström att presentera vårens och sommarens exkursionsprogram. I maj 2004 skall vi göra en utflykt till Malå och andra ställen i Norrland, platser som få av oss har besökt tidigare. Det är därför motiverat att mera i detalj redogöra för vad vi skall titta på och vilka fyndigheter vi skall besöka. På vårens program står även Garpenberg, en av de få gruvor som idag bryts i Sverige och där det ofta kommer ut nytt och intressant material.

2004 03 27 (OBS! lördag, men inte den 13:e)
Tematräff Finland
Vi upprepar succén med kulturella tematräffar (tidigare Kina och Italien) och träffas en lördag eftermiddag kl 15.00 och äter finska rätter. Frej Sandström berättar om finska mineral och visar bilder.

Anmälan senast den 1 mars till Maj-Britt Porsander, tfn 021-35 40 06, eller Birgitta Pettersson, tfn 021-18 16 71. Kostnad: ca 50 kr.

2004 03 17
Norra Vätternbygden
Sven-Olof Niklasson

Norra Vätternbygden är Sven-Olof Niklasson tassemarker. Ikväll berättar han om geologin och mineralogin i detta område.

2004 04 17
Exkursion till Norra Vätternbygden
Guide: Sven-Olof Niklasson
Vi åker ner till Sven-Olof Niklassons domäner, där han säkert trollar fram en eller annan fyndighet!

Mötesplats och tidpunkt: Väg 49 mot Karlsborg fram till Olshammar och Niklassons museum, kl 10.00 (i centrala Olshammar).
Sträcka från Västerås ToR: ca 400 km.

2004 04 21
Stenslipning
Istvan Wlassics

Istvan Wlassics från Sparreholm berättar om stenslipning, framför allt slipning av opaler. Det kanske växer fram en och annan opalslipare efter detta program!

2004 05 08
Exkursion till Garpenberg
Guide: Bengt Högrelius

Vi reser till den högaktuella gruvmiljön i Garpenberg Norra.

Mötesplats och tidpunkt: Vid kyrkan i Garpenberg kl 10.00.
Sträcka från Västerås ToR: ca 200 km.

2004 05 12
Hålsjöberg, Hökensås och Västanå
Frej Sandström

I Sverige finns tre lokaler där kyanit uppträder tillsammans med sällsynta fosfater, nämligen Hålsjöberg i Värmland, Hökensås i Västergötland och Västanå i Skåne. Trots att mineraliseringarna ligger på stort avstånd från varandra, visar det sig att de bildats under likartade betingelser.

Frej berättar om de tre kyanitfosfatmineraliseringarna med tonvikt på den största, den i Hålsjöberg.

2004 05 20--23
Bussresa till Norrland
Guide: Frej Sandström

Vi åker från Västerås tidigt på torsdag morgon och är tillbaka på söndag kväll. Vi kommer att besöka fyndplatser i området Skellefteå-Malå med bl a Storliden, där man kan hitta kopparkis, arsenik och pyrargyrit. Andra tänkbara exkursionsmål finns i trakten av Malå. I närheten av Skellefteå finns flera intressanta lokaler som Varuträsk, Björkdalsgruvan och Boliden. Vi skall också försöka få tillstånd att besöka den nyöppnade guldgruvan i Svartliden väster om Lycksele.

Inkvartering sker i stugor med normalt fyra bäddar per stuga. Enligt preliminära beräkningar kommer priset för buss plus inkvartering inte att överstiga 1500 kronor per person. Matkostnaden tillkommer.

Detaljerat program utsänds till dem som senast den 20 februari 2004 anmält intresse att delta. Anmälan mottages av Maj-Britt Porsander, tfn 021-35 40 06, och Birgitta Pettersson, tfn 021-18 16 71.

Resan är inställd. Två av huvudmålen kommer inte att vara åtkomliga. Bland annat har förhandsbeskedet om att kunna besöka Storliden ändrats. Det finns ingen personal vi gruvan under den aktuella tiden.

2004 08 22
Exkursion till Norduppland med Herräng
Guide: Lennar Öhman
Herräng har brutits på järnmalm, men gruvan är sedan många år nedlagd. Järnmalmen åtföljdes av betydande mängder skarn, som innehöll bl a skapolit och granater (andradit-grossular). Gustav Flink anser att Herräng har producerat Sveriges vackraste granater.

Eftersom området idag är tättbebyggt med sommarstugor kan åtkomligheten vara begränsad. Vi har därför reservlokaler i området som vi kan undersöka.

Mötesplats och tidpunkt: Shellstationen vid riksväg 76 (infarten till Hallstavik) kl 10.00.
Sträcka från Västerås ToR: ca 300 km.

2004 08 25
Sommarens fynd
Gunnar Ryman m fl
Efter sommaruppehållet ägnar vi som vanligt augustimötet till att identifiera de fynd vi gjort. Tag gärna med egna mikroskop för att undvika trängsel!

Öppet Hus: Utöver ovannämnda program är lokalen på Viksäng öppen från kl 18:30 för fri aktivitet varje måndagskväll i jämn vecka utom då det är månadsmöte samma vecka eller vid naturliga bortfall såsom sommaruppehåll, annandag påsk och liknande.


Komplettering 2014-maj-27 med länklista till olika års program.

Andra års VAGS-program med kort referat:
Våren 2023, Hösten 2022, Våren 2022, Hösten 2021, Våren 2021, Hösten 2020, Våren 2020, Hösten 2019, Våren 2019, Hösten 2018, Våren 2018, Hösten 2017, Våren 2017, Hösten 2016, Våren 2016, Hösten 2015, Våren 2015, Hösten 2014, Våren 2014, Hösten 2013, Våren 2013, Hösten 2012, Våren 2012, Hösten 2011, Våren 2011, Hösten 2010, Våren 2010, Hösten 2009, Våren 2009, Hösten 2008, Våren 2008, Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2024 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com); Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)