VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


MÅNADSMÖTEN & EXKURSIONER

PROGRAM våren 2012

I samarbete med Folkuniversitets logga klicka på loggan för att komma till Folkuniversitetets hemsida.

2012 01 18
Månadsmöte
Kambriska sediment i Sverige och värl­dens äldsta fossila djurplankton
Christian Skovsted, Naturhistoriska riksmuseet

Paleozoologi är studiet av djur genom jordens historia - djurens paleontologi. Livet på jorden kan spåras över fyra miljarder år, men de äldsta otvetydiga djurfossilen är bara lite mer än en halv miljard år gamla.

I två orstenar från Kinnekulle har man funnit fossil som fosfatiserats sekundärt. Ättika användes för att lösa ut omgivande kalcit och kvar finns fosfatrester (apatit) som avbildar fina detaljer av små fossil (under 2 mm) vilka inte blivit tillplattade. Läs mera (på engelska) om orstensfaunan på hemsidan C.O.R.E. (säte i Ulms Universitet, Tyskland).

Christian Skovsted Skara Minuta Några av orstensfaunans fossil
1 Christian Skovsted
2 Från Chrisians presentation. Ett fossil har fått namnet Skara Minuta.
3 Olika fossil från Christians presentation. Större bild finns hos C.O.R.E under adressen:

http://www.core-orsten-research.de/images/Generelles/general1.jpg

 

2012 02 15
Årsmöte/Månadsmöte
Norgeresan 2011
Peter Fels

Efter årsmötesförhandlingarna berättar Peter Fels i ord och bild om Norgeresan sommaren 2011 för dem som inte var där.

Medlemmar kan logga in på en ny websida för att kunna se årsmöteshandlingarna. Klicka på knappen Medlemssida i menyraden högst upp eller längst ner eller här. Medlemmar har fått inloggningsuppgifter vid utskicket av Litofilen 2012:1.

2012-02-29 (startdatum)
Geologikurs
Peter Fels

Vi träffas sex gånger under våren på tisdagar kl 18:30. Det blir en kurs för nybörjare och fortsättare. Efter en kort repetition fördjupar vi oss i plattektonit och går sedan igenom utvalada mineralgrupper såsom granater, fältspater, amfiboler och pyroxener. En exkursion står också på programmet.

Anmälan till kursledaren på telefon 0706-841 99 13 eller e-post peter.fels at gmail.com.

2012 03 21
Månadsmöte
Porfyr
Thomas Lundqvist, SGU
Thomas Lundqvist, Sveriges ledande auktoritet på området porfyrer, berättar om och visar bilder på dessa fascinerande bergarter. En bra introduktion till höstens exkursion till Älvdalen!

Ett vulkaniskt uttbrott kan ge lavaströmmar eller askflöden (pyroklastiska flöden). Det pyroklastiska flödet innehåller het gas och fragmenterad lava i form av fasta partikar av aska, pimpsten och bergartsfragment. Askan kan ibland stiga högt och spridas med världens vindar. Men ibland innehåller flödet så mycket av fasta partiklar att det uppför sig likt en snölavin, bortsett från temperaturen. Flödet rör sig mycket snabbt nedför en sluttning - upp till 300 km per timme. Det är inget man springer eller kör bil ifrån. Porfyr bildas vid stora sådana pyroklastiska flöden. De fragmenterade partiklarna bildar en bädd och när den blir tjock så kompakteras partiklarna och hettan svetsar dem samman. Strökorn av bl a fältspat och kvarts kittas samman av en mycket finkornig mellanmassa. Ibland följer pimpstenar med flödet och plattas till av trycket, ner till en tiondel av sin ursprunglig höjd. Och är trycket ännu högre pressas pimpstensresterna ut i sidled likt man klämmer på en tandkrämstub. Då kan resterna bli en hundradel av ursprunglig höjd samtidigt som de blir bredare/långsträckta och ger bergarten ett strimmigt utseende. I Sverige används porfyr som ett bergartsnamn. I många andra länder betecknar man den som exempelvis ryolit med porfyrisk textur.

Läs mer om Dalarnas porfyr i SGUs rapport 2011:2 Älvdalens porfyrberggrund - nya observationer. Här en länk till SGU där du kan hämta hela rapporten som pdf-fil (35,65 MB) eller i 3 delar (10,6-13,6 MB).

Thomas Lundqvist karta visande porfyrens utbredning porfyrplatser liten karta Pyroklastiska flöden dalaporfyr Orrloksporfyr Bearbetningsstadier av porfyr porfyrvas

1 Thomas Lundqvist.
2 Peter Fels hjälper Thomas Lundqvist med geologisk karta över Sverige.
3 Platser med porfyr i berggrunden. Klicka för större bild 66 kB. Från T Lundqvists presentation.
4 Illustration av pyroklastiska flöden, askmoln och glödande lavin. Från T Lundqvists presentation.
5 Ofta förekommande utseende av dalaporfyr. Från T Lundqvists presentation.
6 Orrloksporfyr. Från T Lundqvists presentation.
7 Porfyr i olika bearbetningsstadier, huggen, slipad respektive polerad. Samling: Malte Åsell.
8 Porfyrvas. Från T Lundqvists presentation.

2012-04-14
Senaste dag för anmälan till kinekulleexkursionen (se nedan).
Det kom in anmälan från 8 personer så exkursionen blir av.

2012-04-21
Exkursionen till Bäckegruvan är inställd meddelar Peter Fels.

2012 04 18
Månadsmöte
Jordartsmetaller i Norra Kärr
Magnus Leijd

Just nu söker svenska Tasmet – som ägs av det kanadensiska prospekteringsbolaget Tasman Metals – efter jordartsmetaller i Norra Kärr utanför Gränna. Geologen Magnus Leijd från Tasmet kommer ikväll och berättar för oss om denna unika geologiska fyndighet. Tasmet har också tillstånd att starta liknande undersökningar i Almunge utanför Uppsala, i Särna i norra Dalarna och i Bastnäsfältet i Riddarhyttan.

2012 04 28
Exkursion till Kinnekulle
Reseledare: Allan Ekberg,
tel. 0708-81 96 39
Guide: Holger Buentke

I Lugnåsberget har man brutit kvarnsten i mer än 800 år i en kaolinvittrad gnejs. Från parkeringsplatsen är det en promenad på ca 600 m i terräng till gruvan, där guiden berättar om gruvan och liv och arbete i gamla tider. Vi går under jord och kan se fossil i gruvans tak. Därefter åker vi till Falkängen vid Kinnekulles fot för att se på Skaraborgs Geologiska Sällskaps museum.

På Kinnekulle tittar vi på någon eller några lokaler, lite beroende på den tid vi har kvar till förfogande och på antalet deltagare (vid vissa ställen är det begränsad parkeringsmöjlighet). Kinnekulle ingår i ett biosfärområde och många lokaler ligger inom naturreservat med begränsade möjligheter att samla fossil.

OBS! Anmälan senast 14 april , eftersom vi behöver engagera lokala guider. Avgift vid Qvarnstensgruvan är 80 kr/person och inkluderar en liten skrift.

Mötesplats och tidpunkt : kl 10.00 på parkeringsplatsen vid Älerud/Minnesfjället (koordinater i RT90 är 6502150;1379600).
Från E20 Lugnås åker man ca 5 km mot Lugnås kyrka och vidare till Qvarnstensgruvan.
Antal km Västerås-Lugnås : ca 220. km

2012 05 17--20
OBS Den planerade långesan till Gotland är inställd pga för få anmälningar

I sammarbete med SAGS
SAGS vårexkursion till Värmland. 2012-05-17--20
En resa i egna bilar till Långban, Hålsjöberg, Gåsgruvan samt ev fler platser.
För information och anmälan se SAGS:s hemsida: wp.sags.se

2012 05 23
Månadsmöte
Svenska Grundämnen
Allan Ekberg
Ibland kan man känna igen ett mineral på dess form och färg, ibland krävs en mer djupträngande undersökning som utöver namnet resulterar i en kemisk formel, en formel som anger de ingående grundämnena. Vad är då ett grundämne?
Allan Ekberg berättar om materiens beståndsdelar, allt ifrån alkemisternas ansträngningar till vår moderna uppfattning. Och på den resan finns många svenska anknytningar.

2012-06-30
Senaste anmälningsdag för långresa till Älvdalen 2012-09-14-16 (se nedan)

2012 06 27--07-02
Långresa i samarbete med SAGS (Stockholms Amatörgeologiska Sällskap)

Ur programmet: Någon lokal i närheten av Åbo, Viitaniemi med omnejd, Ylämaa (mässan!), Pargas.
Åter i Stockholm på morgonen den 2 juli. Exakt kostnad ännu ej bestämd.
För detaljer och anmälan, se SAGS hemsida: wp.sags.nu

 

Öppet Hus : Utöver ovannämnda program är lokalen på Viksäng öppen från kl 18:30 för fri aktivitet varje måndagskväll i jämn vecka utom då det är månadsmöte samma vecka eller vid naturliga bortfall såsom sommaruppehåll, åsk och liknande.


Sidan Uppdaterad 2014-10-14 Sidan uppdaterades 2012-08-20


Komplettering 2014-okt-14 med länklista till olika års program.

Andra års VAGS-program med kort referat:
Våren 2023, Hösten 2022, Våren 2022, Hösten 2021, Våren 2021, Hösten 2020, Våren 2020, Hösten 2019, Våren 2019, Hösten 2018, Våren 2018, Hösten 2017, Våren 2017, Hösten 2016, Våren 2016, Hösten 2015, Våren 2015, Hösten 2014, Våren 2014, Hösten 2013, Våren 2013, Hösten 2012, Våren 2012, Hösten 2011, Våren 2011, Hösten 2010, Våren 2010, Hösten 2009, Våren 2009, Hösten 2008, Våren 2008, Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2024 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com); Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)