VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


MÅNADSMÖTEN & EXKURSIONER

PROGRAM våren 2014

I samarbete med Folkuniversitets logga klicka på loggan för att komma till Folkuniversitetets hemsida.

2014-01-22
Månadsmöte
Henning Lorenz, geolog, Uppsala Universitet
SDDP och SSDP
Henning Lorenz från Uppsala Universitet berättar om vetenskaplig borrning med fokus på svenska projekt på land (Swedish Deep Drilling Program – SDDP) och till havs, om internationellt vetenskapligt sammarbete och hur svensk vetenskaplig kontinental- och ocean-borrning skall utvecklas i ett nytt program, SSDP (Swedish Scientific Drilling Program).

Henning berättade att två djuphål kommer att borras vid Åreskutan, genom skollbergarterna ner till underliggande "urberg".

2014-02-19
Årsmöte
Handlingar för årsmötet skickades ut till medlemmarna i Litofilen 2014:1.

2014-03-19
Månadsmöte
Peter Fels och Arne Georgzén
På mineralogisk resa i Sydafrika och Namibia
Rapport från en inköpsresa i Kapstaden - inte vin utan mineral! - samt en lång bilresa genom ett torrt Namibia.

2014-04-05 (lördag)
Exkursion
Peter Fels
Geologiska museet och vårfåglar i och kring Borlänge
Denna exkursion är en samexkursion med Västmanlands Ornitologiska Förening (VOF). Besöket på museet förväntas vara särskilt givande för nya medlemmar! Vi kommer att besöka Geologiska Museet samt ytterligare en geologisk lokal. VOF ansvarar för en för årstiden typisk fågellokal (ta med kikare!). Avfärd kring kl 7 från Vallby Friluftsmuseets P-plats, resans längd ca 30 mil.

Fem VAGS-are svängde av från riksväg 70 strax före Hedemora till ett fågeltorn vid Hovran (bra skyltat och lättåtkomligt) Eftersom VOF-arna var upptagna på annat håll hade vi ingen sakkunnig att fråga. Det blev det enkla: stor grå - trana; stor vit - svan (rak hals - sångsvan, fluffiga vingar - knölsvan. Alla de andra små klarade vi inte av - kunde bara gissa.

Vid det geologiska museet i Borlänge tog Peter Harström emot och guidade oss sakkunnigt både inne och ute. Stenparken och bredvidliggande lekpark med geologiskt innehåll går att besöka även utanför museets öppentider. Slå ett slag på den pentatoniska litofonen!

2014-04-23
Månadsmöte
Bo Lenander och Ulla Pettersson
Om aktuell svensk grottforskning
Grottforskarparet Ulla Pettersson och Bo Lenander berättar om och visar bilder och film från det senaste inom svensk grottforskning.

De som undersöker fjällvärldens grottor behöver oftast kunna dyka. Då är vintern är en lämplig tid eftersom vattenföringen är låg. Men även för att all utrustning kan fraktas med snöskoter i stället för med en kostsam helikoptertur. Och så sliter man inte på fjällriset - spåren brukar synas flera år efteråt. Se filmen The Invisible River - Teaser på youtube.

Vid Rudtjärnsberget mellan Skinnskatteberg och Surahammar finns en urbergsgrotta med 160 meter gångar.

Bo Lenander i dykutrustning Ulla Pettersson
1 Bo Lenander i dykutrustning. Lägg märke till dubbla luftaggregat - vid fel går det inte att bara simma upp till ytan som vid vanlig dykning.
2 Ulla Pettersson är beredd att krypa in i berget.

2014-05-10--11
Exkursion
Långban och Nordmark
Guider Urban Strand, Jan Kruse
Jakobsbergsgruvan och Långbansfältet står på programmet liksom Nordmarks Gruvmuseum med enastående stuffer. Urban Strand håller en genomgång hur de vanligaste mineralen i Långban kan identifieras, så ta med lupp, magnet och en oglaserad porslinspropp (en vanlig 10 ampere säkring duger bra). Han rekommenderar också skyddsglasögon eftersom man vanligtvis behöver knacka isär de ofta mörkbruna stenarna för att kunna se vad de döljer. Urban lovar var och en att hitta minst 10 olika mineral. Och har du en UV-lampa så ta med den också.
Logga för Nordmarksbergs Herrgård Vi övernattar på Nordmarksbergs Herrgård. Priset är 375 kr/natt inklusive linne och frukost. VAGS bjuder på middag och underhållning.

Anmälan senast 23/4 till Lars Daggfeldt på tel. 073-356 95 89.

Mötesplats och tidpunkt: OBS ändrad plats till: vid Storgruvan i Långban, lördag kl 11.
Sträcka från Västerås ToR: ca 437 km.

2014-05-21
Månadsmöte
Örjan Hamrin
Gruvor som besöksmål

Han är frilansande skribent och föreläsare, tidigare verksamhetschef på Ekomuseum Bergslagen samt museilektor på Dalarnas museum. Kvällens föredrag: När gruvorna blev besöksmål från stormaktstidens gruvbesökare till dagens samt funderingar över framtidens gruvturister.

2014-05-23
Öppet hus när Viksäng firar 50 år
Allan Ekberg
Föreningen Västerås Amatörgeologiska Sällskap visar specialkartor om hur Viksängsområdet stiger upp ur havet efter den senaste inlandsisens avsmältning samt vad som finns i områdets berggrund. VAGS lokal är öppen för visning mellan kl. 15 och 19.

Öppet Hus : Datum framgår av ovannämnda program. Då är lokalen på Viksäng öppen från kl 18:30 för kvällens program eller fri aktivitet.Andra års VAGS-program med kort referat:
Våren 2023, Hösten 2022, Våren 2022, Hösten 2021, Våren 2021, Hösten 2020, Våren 2020, Hösten 2019, Våren 2019, Hösten 2018, Våren 2018, Hösten 2017, Våren 2017, Hösten 2016, Våren 2016, Hösten 2015, Våren 2015, Hösten 2014, Våren 2014, Hösten 2013, Våren 2013, Hösten 2012, Våren 2012, Hösten 2011, Våren 2011, Hösten 2010, Våren 2010, Hösten 2009, Våren 2009, Hösten 2008, Våren 2008, Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.

Sidan Uppdaterad 2015-02-12


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2024 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com); Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)