VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


MÅNADSMÖTEN & EXKURSIONER

PROGRAM hösten 2021

I samarbete med Folkuniversitets logga klicka på loggan för att komma till Folkuniversitetets hemsida.


2021-10-02–03
Västerås Sten- och Smyckemässa
Mässan hålls som vanligt första helgen i oktober i Westinghouse Arena på Kungsängsgatan 8. Lördag kl. 10–17, söndag kl. 10–16.

2021-10-09
Exkursion
Peter Fels
Larsbo kalkbrott
Vi besöker Larsbo kalkbrott som ligger en dryg mil norr om Lindesberg. Det är fråga om både brytning och förädling av kalksten och dolomit. Bergarten är en kalksten med inslag av leptitbäddar som härrör från vulkanisk aktivitet. Både storskalig och småskalig veckning förekommer.
I närheten finns Lejagruvan, en gammal koppargruva vars saga tog slut efter första världskriget. Där kan man hitta små, trevliga stuffer samt titta på resterna av nyttobyggnaderna.
På hemvägen kan man ta en nordlig väg och besöka Håkansboda eller fascineras av Stråssagruvans slamdamm.

Samling klockan 10 vid ingången till Larsbo-anläggningen som ligger direkt vid riksväg 50.
Sammanlagd körsträcka ca 250 km från Västerås.
Anmälan senast 6/10 till Peter Fels per mejl peter.fels@gmail.com eller per telefon/sms 0768 41 99 13.

Några bilder av Peter Fels ( klicka på bild för visning i större format)

1. Larsbo anläggning (delbild)
2. Jättestor veckstruktur i Larsbo kalkbrott
3. Lejagruvan, bland de mer än hundra år gamla betongresterna växte år 2011 träd mot himmelen.
4.1,9 Ga (nära 2 miljarder år) gamla väggar vid Håkansboda

2021-10-20
Månadsmöte
Allan Ekberg
Magnetism
Magnetitens magnetism har spelat en betydande roll genom århundraden för att leta och hitta järnmalm. Egentligen har alla mineral magnetiska egenskaper, men effekten är ofta så svag att den praktiskt inte går att påvisa den med vanlig magnet. Paramagnetism är svagt attraherande, och diamagnetism är svagt repellerande. Det senare kommer att visas -- hur material kan fås att sväva.

2021-11-17
Månadsmöte
Peter Fels
Jordbävningar
Det finns tre våldsamma händelser på vår jord, och alla tre vill vi helst slippa: vulkanutbrott, asteroidträff och jordbävning. Förhärjande jordbävningar är relativt vanliga, tom i vår omedelbara närhet. Föredraget kommer att behandla jordbävningars orsaker, klassificeringar och verkningar. Bli inte förvånade om både en och två påvar dyker upp!

2021-12-15
Månadsmöte
Luciakaffe och auktion
Vår mineralkunnige auktionär Hasse Tranefors i aktion – kom och bjud! Och så finns det alltid nåt att lära!


Andra års VAGS-program med kort referat:
Våren 2023, Hösten 2022, Våren 2022, Hösten 2021, Våren 2021, Hösten 2020, Våren 2020, Hösten 2019, Våren 2019, Hösten 2018, Våren 2018, Hösten 2017, Våren 2017, Hösten 2016, Våren 2016, Hösten 2015, Våren 2015, Hösten 2014, Våren 2014, Hösten 2013, Våren 2013, Hösten 2012, Våren 2012, Hösten 2011, Våren 2011, Hösten 2010, Våren 2010, Hösten 2009, Våren 2009, Hösten 2008, Våren 2008, Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.

Sidan Uppdaterad 2022-01-25


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2024 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com); Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)