VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


MÅNADSMÖTEN & EXKURSIONER

PROGRAM våren 2007

2007 01 24
Månadsmöte
Vulkanism
En geolog vid Uppsala universitet kommer att berätta om vulkanism, dess orsaker och konsekvenser.

Tyvärr fick geologen förhinder. Då planerades det i all hast att visa några "vulkanfilmer" som lånades från SGU. Tyvärr lyckades vi inte koppla ihop de tekniska prylarna för filmvisning. I stället visade Frej Sandstöm stillbilder på vulkaner och berättade om några välkända vulkanutbrott.

Frej Sandström
1 Frej Sandström

2006 02 21
Årsmöte/Månadsmöte
Anders Högrelius, Lundin mining
Efter årsmötesförhandlingarna kommer Anders Högrelius att berätta om malmbildning, malmer och prospektering i Sverige.

Anders Högrelius

1 Anders Högrelius.

 

2007 03 21
Månadsmöte OBS Programbyte
Alkalina massiv på Kolahalvön

Frej Sandström
Bergarterna i alkalina massiv skiljer sig från granitiska bergarter genom att kvartsen nästan helt saknas, och i stället uppträder nefelin, vilket ger upphov till en lång rad sällsynta mineral. Föredraget kommer att behandla alkalina massiv i Fennoskandia med tonvikt på fyndigheter på kolahalvön.

Fram till 1985 hade totalt 500 olika mineral identifierats från massiven i Khibina och Lovozero. För 107 av dem är massiven typlokal.

Frej berättade att det finska namnet Hiipinä blev Хибина eller Хибины på ryska men som transkriberas från de kyrilliska bokstäverna tillbaka till Khibina eller Khibiny hos oss eller till Chibiny i engelskspråkig litteratur. Och egentligen är väl platsens namn ursprungligen samiska - UMPTEK.

Frej SandströmPekka PaananenMagnesium-astrofyllitFersmanit

1 Frej Sandström
2 Pekka Paananen i arbete på astrofyllitplatsen, Eveslogchorr, (Эвеслогчорр)
3 Magnesiumastrofyllit, (Na,K)4Mg2(Fe2+,Fe3+,Mn)5Ti 2Si 8O24(O,OH,F)7
4 Fersmanit, [Ca,Na)16(Ti,Nb)8Si4O30F6]

2007 04 18
Månadsmöte OBS förnyat programbyte
Prospektering
Person från Lundin Mining
En geolog från Lundin Mining kommer att berätta om företagets prospekteringsverksamhet.

2007 05 12
Exkursion till Sveafallen vid Degerfors
Guide: Solbritt Evensson
I utkanten av Degerfors ligger ett område som varit föremål för stor vetenskaplig debatt. Det är ett vilt och bergigt område med stora blocksamlingar, kalspolade hällar, mer än 200 jättegrytor och branta stup över stilla skogssjöar. Det 2 km långa området är genomskuret av diabasgångar som vittrat ner och gör terrängen svårforcerad.

Tidigare trodde man att den s k Ancylussjön tömdes i Västerhavet just här för 10 000 år sedan via ett gigantiskt vattenfall, större än dagens Niagara. Teorin är numera övergiven, och något vattenfall har nog aldrig funnits, eftersom Ancylussjön troligen låg på nästan samma nivå som Västerhavet. I stället tror man att Sveafallen var ett av sjöns många utlopp och att området formats av vattenmassor under inlandsisens tryck. Några av de mest imponerande platserna är de höga urbergsbranterna vid Bergtjärn och i Domedagsdalen.

Vid Sveafallen finns parkering, informationsskyltar, hantverksgårdar och kafé. Ett nät av promenadslingor går genom området. ( Beskrivningen hämtad ur ”Se Sverige” av Lars Magnusson.)

Vid Sveafallen möts vi av en lokal guide. På vägen hem besöker vi Hässelkulla, där man kan finna s k röktopas, andradit och färggrann röd kalcit.

Mötesplats och tidpunkt: Vid Sveafallens parkering, kl 10:30.
Sträcka från Västerås ToR: ca 350 km.

2007 05 23
Månadsmöte
OBS förnyat programbyte
Tektonik
Hemmin Koyi
Hemmin Koyi, geolog vid Uppsala universitet, berättar om hur man modellerar tektoniska processer, som i naturen tar miljontals år, men i laboratoriet sker på några timmar.

2007 05 26 OBS, nytt datum (tidigare 2007-03-24 och 2007-04-21)
Exkursion till tektoniklaboratoriet vid Uppsala Universitet
Guide: Andes Högrelius

Vi gör en bussresa till tektoniklaboratoriet vid Uppsala universitet, där vi kommer att få göra några egna tektoniska experiment.

VAGS bjuder på bussresan. Vi åker från Viksängs-lokalen kl 8.15 för att vara framme kl 10.00.

2007 06 08 --11
Bussresa till Norrland
(OBS Resan är inställd på grund av för få intresseanmälningar)
(
även alternativet bussresa till Gotland 2007-05-17--20 är inställd pga problem med att få passande återresa med färja)

Öppet Hus : Utöver ovannämnda program är lokalen på Viksäng öppen från kl 18:30 för fri aktivitet varje måndagskväll i jämn vecka utom då det är månadsmöte samma vecka eller vid naturliga bortfall såsom sommaruppehåll, annandag påsk och liknande.


Sidan Uppdaterad 2014-09-18


Komplettering 2014-sept-18 med länklista till olika års program.

Andra års VAGS-program med kort referat:
Våren 2023, Hösten 2022, Våren 2022, Hösten 2021, Våren 2021, Hösten 2020, Våren 2020, Hösten 2019, Våren 2019, Hösten 2018, Våren 2018, Hösten 2017, Våren 2017, Hösten 2016, Våren 2016, Hösten 2015, Våren 2015, Hösten 2014, Våren 2014, Hösten 2013, Våren 2013, Hösten 2012, Våren 2012, Hösten 2011, Våren 2011, Hösten 2010, Våren 2010, Hösten 2009, Våren 2009, Hösten 2008, Våren 2008, Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2024 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com); Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)