VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


MÅNADSMÖTEN & EXKURSIONER

PROGRAM hösten 2018

I samarbete med Folkuniversitets logga klicka på loggan för att komma till Folkuniversitetets hemsida.

Sommartips:
Bergslagens tusen år. Fotoutställning av Kenneth Sundh mm, se detaljer hos Galleri Astley
2018-07-28–29 Kopparbergs Stenmarknad 2018
2018-08-04–05 Mineralmässa på Falkängen, Kinnekulle

2018-08-15 Medlemsmöte
Siljansmeteoriten och dess astroblem
Dr. Erich Spicar

Siljansringens beskaffenhet har länge varit känd både när det gäller botanik och geo-logi. På 1960-talet började man förstå dess uppkomst. Sen nedslaget har erosion avlägs-nat cirka 500 till 2000 m av den dåtida berg-grunden. Allt vi ser i dag är således en djup nivå. Den primära kratern efter meteoriten var uppskattningsvis vid randen 3 till 4 km vid och 1 km djup. Erich går på djupet.

Erich berättade om skillnaden mellan ett enkelt och komplext astroblem. Exempel på det första är Barringer Meteor Crater i Arizona i USA medan Siljansastroblemet är komplext. I det första fallet kastas lossbruten berggrund ut och bildar en tydlig kraterrand. I det senare fallet är energimängden så stor att temperaturen blir så hög att meteorit och del av berggrunden förångas och leder till flera olika processer och till att börja med en mindre utpräglad kraterrand. Läs mera i Erichs olika rapporter (klicka här) som är publicerade på Västerbergslagens Geolpgiska Förenings hemsida (klicka här) .

Barringer_Meteor_Crater

Barringer Meteor Crater, Arizona (från Wikipedia)

Siljan och andra sjöar visar en ringformig struktur (från Wikipedia)

2018-09-8
Exkursion till Bastnäs
Guide är Bengt Högrelius
Bengt guidar oss vid platsen känd för att här upptäcktes grundämnena cerium och lantan. Samling kl.10 vid Qstarpumpen i Riddarhyttan (vid västra ortsändan och nära väg 68).
Total körsträcka ca 170 km. Anmälan till Allan Ekberg, 070-798 15 71 senast 5/9.

2018-09-08
Geologins Dag
Olika arrangemang runt om i Sverige,
se https://geologinsdag.nu/arrangemang/
VAGS arrangemang hålls i oktober vid Sten- och Smyckemässan.

2018-09-19
Månadsmöte
FD Kjell Billström vid Naturhistoriska riksmuseet: Typ-isotoper i fjäll-randens Zn-Pb-malmer
Den numera nedlagda bly- och zinkgruvan i Laisvall är en av Europas största blyfyndig-heter. Denna malmkropp är en så kallad impregnationsmalm, som finns i sandstenar längs den svenska fjällranden. Hittills har forskarna varit oense om vilka processer som varit inblandade i bildningen av Laisvall-malmen, men nya rön har kastat ljus på hur malmen skapades och dess ålder.

2018-10-06 – 07
Västerås Sten- & Smyckemässa
Mässan hålls som vanligt första helgen i oktober i Westinghouse Arena på Kungsängsgatan 8.
lördag kl. 10 – 17
söndag kl. 10 – 16
inträde vuxna 30:-
Årets tema är: ÄDELSTENAR
Vi bidrar till geologins dag på mässan!

2018-10-13
Exkursion till Glanshammar
Exkursionsledare är Jakob Sahlander
I Glanshammar får vi Björkas geolog som guide. I Atle bergtäkt har det hittats fluorit och granat. Vi avslutar dagen med ett besök hemma hos Torbjörn Lorin i Frövi.
Total körsträcka ca 200 km. Anmälan senast 10/10 till Peter Fels: 076-841 99 13.
Samling kl. 8 på Glanshammars idrottsplan.

2018-10-17 Medlemsmöte
Håkan Wieck: Sällsynta jordartsmetaller
Vad är sällsynta jordartsmetaller, REE? Var finns de? Vad används de till? Hur ser framtiden ut?

Håkan Wieck gav flera exempel på användning av REE i nutidens nyttovaror. Ytterby och Bastnäs är klassiska fyndorter men REE hittas även i andra geologiska miljöer, se illustrationen från föredraget.

Exempel på REE i modern bil Svenska förekomster av REE

2018-11-21
Månadsmöte
Jörgen Langhof,
Mineralsamlandet i Sverige, en historisk överblick
Sverige har en lång historia av mer än 300 års samlande. Samlingen vid NRM omfattar ca 150 000 katalogiserade prover, varav 51 % kommer från svenska fyndigheter. Samlingen är en av de största enskilda museisamlingarna av mineral i Europa och världen.

2018-12-12
Luciakaffe och auktion
Vår mineralkunnige auktionär Hasse Tranefors i aktion – kom och bjud! Och så finns det alltid nåt att lära. Klicka här för att se stufflistan Luciaauktionen 2018A (WORD) eller här för att se det stuffdukade bordet.

Rugosakorall Massor av glänsande pyrit

Närbilder på stuff 11 (rugosakorall) och 10 pyrit (de små ljusa prickarna är inte dammkorn utan pyrit som glänser).

Andra års VAGS-program med kort referat:
Våren 2023, Hösten 2022, Våren 2022, Hösten 2021, Våren 2021, Hösten 2020, Våren 2020, Hösten 2019, Våren 2019, Hösten 2018, Våren 2018, Hösten 2017, Våren 2017, Hösten 2016, Våren 2016, Hösten 2015, Våren 2015, Hösten 2014, Våren 2014, Hösten 2013, Våren 2013, Hösten 2012, Våren 2012, Hösten 2011, Våren 2011, Hösten 2010, Våren 2010, Hösten 2009, Våren 2009, Hösten 2008, Våren 2008, Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.

Sidan Uppdaterad 2019-01-01


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2023 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com); Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)