VAGS logo

VAGS  Västerås Amatörgeologiska Sällskap

Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


Välkommen till SKATTKISTAN-artiklar!

Länkar till filmer från svt och andra: klicka här

Länkar till hemsidetips: klicka här

Alla användare av hemsidan är välkomna att skicka förslag till undertecknad!
Peter Fels: peter.fels(at)gmail.com

Här publicerar vi artiklar som ännu inte har hittat sin plats till Litofilen.

 

Bengt Högrelius Gjutjärn

Ur masugnen tappas gjutjärn men det finns olika kvaliteer, klicka här för att ladda ner och se Bengt Högrelius artikel (WORD-dokument).

 

Allan Ekberg: Titta efter gruvhål eller geologiska formationer på Lantmäteriets hemsida .

Lantmäteriets tidigare e-tjänster togs bort 2021-03-29 och ersattes med "min karta". Till att börja med fanns där endast en blek variant av terrängskuggning vid valet kartlager Bergodalkarta men har senare kompletterats med ett eget lager terrängskuggning (välj lager uppe till höger)

Vill du veta hur terrängen egentligen ser ut under och bakom all vegetation? Artikeln är inte färdigskriven men följ instruktionerna nedan för att se exempel.

Börja med Lantmäteriets "min karta". Eftersom det finns olika webbläsare kan det som beskrivs nedan behöva justeras för att få önskat resultat. Det blir att prova sig fram. Under "min karta" kommer du till en topografisk karta över Norden.
Förflytta dig till den delen av Sverige som du är intresserad av genom att omväxlande förstora kartbilden och omväxlande förflytta dig till önskat område på kartan.
Förstoringen sker genom pilar (överst), plus/minus-tecken (överst till vänster) resp. genom att skrolla upp/ned med hjälp av muspekaren.
Förflyttningen : Håll muspekarens vänstra knapp mot kartan och förflytta dig på den.
Förstora och förflytta omväxlande till du har hamnat på rätt ställe. Kontrollera gärna att du befinner dig på rätt ställe genom att klicka på kartan med högra musknappen.
Terrängskuggning: Klicka nu på lagervalssympolen uppe till höger och välj ”Terrängskuggning” i rullgardinens nedre del) : Nu har du nått målet. Du kan studera landskapet på ett nytt sätt. Samma regler gäller för förflyttning och förstoring som ovan.
"Flygbild": Testa även möjligheten "Flygbild" i dialogrutan. Då kommer du till de nyaste satellitbilderna. -- Så här ser det ut nu, men bilder från 1960 och 1975 flnns även.

Förslag 1 Sydväst om Sala ligger Sala silvergruva med ett flertal gruvhål och varphögar. Men det som dominerar bilden där är Tistbrottets dolomitdagbrott .

Förslag 2 När Österdalälven kommer fram till området aldeles norr om Mora visar terrängskuggningen ett mönster av otaliga bågar -- spår efter meanderbildningar.

Förslag 3 Det finns ett utsiktstorn i norra delen av Asköviken. ca 10 km SSV om om Västerås. Enklast hittar man det på karta topografisk genom att först söka Tidö Lindö, en mil söder om Västerås. Förstora kartan tills måttstocken nere i vänstra hörnet visar 500 m. Asköfjärden ligger väster om Tidö-Lindö. I kartval Terängskuggning framträder nu svärmar smala höjdryggar riktade NO-SV. Man kan via vandringsled nå tornet från Askövikens Naturum eller parkeringsplatsen vid Paradiset. På vandringen dit går leden över några höjdryggar. De är De Geer-moräner bildade vid senaste istidens slut. De syns mycket tydligt i terrängskuggningskartan men mindre tydligt bland buskar och träd.

Förslag 4 I nordöstra utkanten av Västerås ligger Badelunda, namngivaren åt den mycket långa Badelundaåsen. Förstora till 500 m eller 200 m, så ser du en liten del av Badelundaåsen, tyvärr med stora grustag. 1 km sydost om Badelunda kyrka syns Anundshögs gravhögar i lager Terrängskuggning..

Övrigt. På https://minkarta.lantmateriet.se/ visas inte bara den topografiska kartan eller reliefkartan utan det går även att välja flygfoto i samma dialogsymbol som val för terrängskuggning. Vid centrala småbåtshamnen i Västerås rinner Svartån ut i Mälaren och ser där ut att göra skäl för sitt namn.


Andra års VAGS-program med kort referat:
Våren 2022, Hösten 2021, Våren 2021, Hösten 2020, Våren 2020, Hösten 2019, Våren 2019, Hösten 2018, Våren 2018, Hösten 2017, Våren 2017, Hösten 2016, Våren 2016, Hösten 2015, Våren 2015, Hösten 2014, Våren 2014, Hösten 2013, Våren 2013, Hösten 2012, Våren 2012, Hösten 2011, Våren 2011, Hösten 2010, Våren 2010, Hösten 2009, Våren 2009, Hösten 2008, Våren 2008, Hösten 2007, Våren 2007, Hösten 2006, Våren 2006, Hösten 2005, Våren 2005, Hösten 2004, Våren 2004, Hösten 2003, Våren 2003, Hösten 2002, Våren 2002, Hösten 2001 och Våren 2001.

Sidan Uppdaterad 2021-12-08


Till VAGS ingångssida Till VAGS aktivitetssida Till VAGS mässida Till sidor om LITOFILEN Till förtroendevalda i VAGS To info in English Externa länkar till andra föreningar. Till artiklar om Norra Kärr till medlemssida


© 2001-2022 Text och form Allan Ekberg (e-post: pusstirabi at gmail punkt com); Anders Högrelius (e-post: ahs at hogrelius punkt nu)